MENÜ GERİ

İŞLEMLER

Kolonoskopi

Kolonoskopi; önünde ışıklı, elektonik kamera ile kalın barsakların anüsten ince barsaklara kadar TV ekranında görülerek incelenmesi işlemidir.

İşlem sırasında karında basınç hissi, gaz ve kramp ağrıları görülebildiğinden, işlemden önce hastaya sedatif ve ağrı azaltıcı ilaçlar uygulanır (midazolam, aldolan)

Prosedür ince barsakların, kalın barsakla birleştiği yere kadar olan ortalama 120-150cm.uzunluktaki sahada, ortalama 15-60 dakika içinde yapılır.

İşlemden önce, barsakların temizlenmesi için (doktorun reçete ettiği ilaç)  ve tavsiyeleri dikkatle uygulanır. İşlem sırasında, kalın barsaklardaki polip, kanser, divertikül, iltihabi hastalıkları (İBH? CROHN?) kolaylıkla tespit edilir. Gerektiğinde doku numuneleri alınabilir (biopsi).

Alt sindirim sistemi kanamalarında kanama yeri görülerek, gerekli tedavi işlemleri uygulanabilir. (Polipektomi, Argon lazer, İnjeksiyon, Bipolar ısı probu, Endolup uygulama gibi)

Polipler kanser öncüsü yapılar olduğu için işlem sırasında görülen polipler, elektro koterle yakılarak barsaklardan çıkarılır ve inceleme için patoloji laboratuarına gönderilir. Böylelikle olası bir kanser önlendiği gibi potansiyel hastalıkların ne sıklıkta takip edilmesi gerektiğine karar verilir.

İşlem sonrasında hastalar yatak odalarında 30-60 dakika dinlendirilir ve o gün araba kullanmamaları tavsiye edilir.

İşlem sırasında hafif gaz ağrıları ve kramplar hissedilebilir. Fakat gazın atılması ile hastalar hemen rahatlarlar.

İşlem sonrası doktorun herhangi bir kısıtlaması yok ise gıda alımına hemen başlanabilir.

KOLON KANSERİNİN TARANMASINDA VE ÖNLENMESİNDEKİ GELİŞMELER

Kolon kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Kuramsal olarak tüm kanserler polip denilen iyi huylu haberci lezyonlardan gelişirler. Günümüzde hastalıktan ölme riskini azaltmada kullanılan en etkili yöntem kolonoskopik tarama ve bu tarama sırasında saptanan poliplerin çıkarılmasıdır.

Kolon kanseri taraması için uygulanan diğer yöntemler ise dışkıda gizli kan testi ve sigmoidoskopidir. Yeni alternatifler ise dışkı numunesinden DNA testi ve BT kolonoskopi (sanal kolonoskopi) dir. Yaşam tarzının da kolon kanseri riski üzerinde etkisi vardır. Diyet, egzersiz, alkol tüketimi, tütün kullanımı ve vitamin alımı gibi risk faktörlerinin değiştirilmesi kolon kanserinin önlenmesi için önemli bir strateji olarak kabul edilmektedir.

KOLONOSKOPİDE OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tanısal amaçlı kolonoskopilerde yan etki çok nadirdir.
Polipektomi, Argon Lazer, Dilatasyon gibi tedavi edici işlem yapılan hastalarda olası barsak delinmeleri, kanamalar ve enfeksiyonlara karşı uyanık olmalıyız.
Sedatif ve ağrı kesici alerjilerine karşı duyarlı olunmalı.
Uzun bir süre geçse bile kanlı dışkılamalarda mutlaka doktora haber verilmelidir.

İşlemin sıhhatli yapılabilmesi için 1 gün önceden, öğleden itibaren katı gıdalar kesilir, onun yerine sulu gıdalar tercih edilir. İşleme gelmeden önceki gün akşamı sulu kahvaltı sonrası (tanesiz çorba, komposto, et suyu) doktorun reçete ettiği ishal yapıcı laxatif ilaç usulüne uygun kullanılır. (Fleet oral fosfasoda 90cc’lik)

İşlemden önce Asprin, NSAİD ilaç, kalp ilaçları
Pıhtılaşmayı engelleyici ilaçlar (Coumadin, heparin, plavix)
İnsülin kullanımı gibi durumlardan doktor mutlaka haberdar edilerek, tavsiyelerine uyulmalıdır.

UZMANINA SORUN

Sindirim sistemine dair herşey...

KVKK ve Aydınlatma Metni ’ni okudum anladım..